أخرى
Others
 1. زجاجة نوماد، قياس صغير
  زجاجة نوماد، قياس صغير
  ر.ق.‏89.00
 2. PIXIE Espresso and Lungo Stirrers
  PIXIE Espresso and Lungo Stirrers
  ر.ق.‏99.00
 3. PIXIE CLIP - WOOD
  PIXIE CLIP - WOOD
  ر.ق.‏230.00
 4. PIXIE CLIP - CORDURA
  PIXIE CLIP - CORDURA
  ر.ق.‏200.00
 5. بيكسي كليب - النقاط الحمراء
  بيكسي كليب - النقاط الحمراء
  ر.ق.‏100.00
 6. PIXIE CLIP - BLACK FLAVOR
  PIXIE CLIP - BLACK FLAVOR
  ر.ق.‏100.00
 7. PIXIE CLIP - WHITE CHESS
  PIXIE CLIP - WHITE CHESS
  ر.ق.‏100.00
 8. PIXIE CLIP - MATT RED
  PIXIE CLIP - MATT RED
  ر.ق.‏100.00